Welkom op de website van
CBS ‘de Zaaier’.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom om bij ons op school langs te komen.
Wilt u dan vooraf wel een afspraak maken?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze school via 0183-441977 of directie@dezaaierandel.nl.

Op dit moment hebben wij een openstaande vacature voor directeur. Heeft u interesse? Kijk dan hier!

Contact

0183 441977

directie@dezaaierandel.nl

S amen
Wij zijn samen de school, jij en ik!

U niek
Je mag zijn wie je bent.

P lezier
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

E erlijk
Wij zijn eerlijk en betrouwbaar.

R espect
Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

CBS 'de Zaaier'

Onze open dag komt er weer aan! Meer informatie over onze open dag vindt u hier. > meer