Welkom op de website van CBS ‘de Zaaier’.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom om bij ons op school langs te komen. Wilt u dan vooraf wel een afspraak maken? Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze school via 0183-441977 of directie@dezaaierandel.nl.

______________________________________________

In memoriam:

Jasmijn van Beek

Waarom zijn er zoveel vragen?
Waarom is er zoveel pijn?
Waarom zijn er zoveel dingen
die niet te begrijpen zijn?

Op dinsdag 12 november 2019 ontvingen we het ongelooflijk verdrietige bericht van het overlijden van Jasmijn, zusje van Anna-Lynn (groep 1a) en dochter van Jan en Elvira van Beek.

Woorden schieten tekort om onze gevoelens en gedachten te beschrijven. Het is voor ons gewoon niet te begrijpen dat Jasmijn op zo’n jonge leeftijd is overleden.

Ons medeleven gaat uit naar haar familie.
Wij wensen hen Gods troost en kracht toe bij het dragen en verwerken van dit grote verlies.

Contact

0183 441977

directie@dezaaierandel.nl

S amen
Wij zijn samen de school, jij en ik!

U niek
Je mag zijn wie je bent.

P lezier
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

E erlijk
Wij zijn eerlijk en betrouwbaar.

R espect
Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

CBS 'de Zaaier'