Welkom op de website van CBS ‘de Zaaier’.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom om bij ons op school langs te komen. Wilt u dan vooraf wel een afspraak maken? Heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze school via 0183-441977 of directie.dezaaier@destroming.eu

Vacature

Wij zijn op zoek naar een groepsleerkracht voor groep 1/2 (zwangerschapsverlof), een groepsleerkracht voor onze instroomgroep en een groepsleerkracht voor groep 8 (zwangerschapsverlof). Bekijk hier de vacature.

Contact

0183 441977

directie.dezaaier@destroming.eu

S amen
Wij zijn samen de school, jij en ik!

U niek
Je mag zijn wie je bent.

P lezier
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

E erlijk
Wij zijn eerlijk en betrouwbaar.

R espect
Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

CBS 'de Zaaier'

Heeft u een vraag? Kijk eens tussen de praktische vragen! Mocht u hier geen antwoord kunnen vinden, neem dan contact met ons op. > meer