Parro

Parro is een communicatiemiddel dat gekoppeld is aan het ouderportaal van ParnasSys. Hier vindt u de afspraken die wij als school hebben opgesteld met als doel om verwachtingen over de communicatie met de Parro-app helder te maken.