Aanmelden

Inschrijven van uw kind als leerling van ‘de Zaaier’ kan plaatsvinden nadat ouders de Open Dag hebben bezocht of nadat er een kennismakingsgesprek is geweest door de directeur met de ouder(s)/verzorger(s).

U schrijft uw kind in met behulp van een formulier. Na ontvangst van het formulier zal er contact worden opgenomen door de directeur. In een gesprek komt naar voren wat uw kind nodig heeft. Als wij dit kunnen bieden dan wordt uw kind ingeschreven. Voor een 4-jarige die voor het eerst naar school komt, is er een gewenningsperiode.

De leerling mag vier ochtenden (dagdelen), voordat het vier wordt, op school meedraaien. De groepsleerkracht neemt daarvoor contact op met de ouder(s)/verzorger(s). U kunt als ouder/verzorger ook contact opnemen met de groepsleerkracht om data af te spreken. Voor het eerste wenmoment bent u met uw kind welkom om buiten schooltijd langs te komen om kennis te maken met de leerkracht en om de klas alvast te zien. Dit maakt de eerste wenochtend minder spannend.

Ouders krijgen voor de definitieve plaatsing een entreeformulier, waarin zij de voorschoolse ontwikkeling kunnen weergeven. Komt uw kind tussentijds van een andere school bij ons op ‘de Zaaier’, dan kan in overleg met de groepsleerkracht en de ‘oude school’, uw kind een aantal dagdelen (in overleg vastgesteld) meedraaien in de nieuwe groep.

Download hier het aanmeldformulier.