Aanmelden

Inschrijven van uw kind als leerling van ‘de Zaaier’ kan plaatsvinden nadat ouders de Open Ochtend hebben bezocht of nadat er een kennismakingsgesprek is geweest door teamleider onderbouw met de ouder(s)/verzorger(s).

U schrijft uw kind in met behulp van een aanmeldingsformulier. In het aanmeldingstraject volgen we een aantal stappen.

  1. Kennismakingsgesprek + rondleiding door de school
  2. Ouders kunnen de leerling aanmelden d.m.v. het aanmeldformulier.
  3. Ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek waarin onder andere aandacht is voor de algehele ontwikkeling van het kind en sociale en medische punten. Wanneer uw kind al op een andere school zit, zal er ook contact opgenomen worden met de huidige school.
  4. De school besluit of de leerlingen op basis van de verkregen informatie geplaatst kan worden op onze school.
  5. De leerling zal voorafgaand aan de definitieve start één of meerdere dagdelen meedraaien in de groep.

De leerling mag vier ochtenden (dagdelen), voordat hij/zij vier wordt, op school meedraaien. De groepsleerkracht neemt daarvoor contact op met de ouder(s)/verzorger(s). U kunt als ouder/verzorger ook contact opnemen met de groepsleerkracht om data af te spreken. Voor het eerste wenmoment bent u met uw kind welkom om buiten schooltijd langs te komen om kennis te maken met de leerkracht en om de klas alvast te zien. Dit maakt de eerste wenochtend minder spannend.

Download hier het aanmeldformulier..