Leerkrachten

Juf Mariëlle

Groepsleerkracht groep 1a/2a

maandag, dinsdag, vrijdag

m.bouwman@dezaaierandel.nl

Juf Netty

Groepsleerkracht groep 1a/2a

dinsdag t/m donderdag

n.scherff@dezaaierandel.nl

Juf Lisa

Groepsleerkracht groep 1b/2b

maandag t/m vrijdag

l.heiblom@dezaaierandel.nl

Juf Alda

Groepsleerkracht groep 3

dinsdag t/m donderdag

a.schouten@dezaaierandel.nl

Juf Adrienne

Groepsleerkracht groep 3

maandag t/m vrijdag

a.nederveen@dezaaierandel.nl

Juf Chantal

Groepsleerkracht groep 4

maandag t/m vrijdag

c.vandenberg@dezaaierandel.nl

Juf Regina

Groepsleerkracht groep 4

maandag t/m woensdag

r.verhoeven@dezaaierandel.nl

Juf Thelma

Groepsleerkracht groep 5

maandag t/m vrijdag

t.vanstigt@dezaaierandel.nl

Juf Marjolein

Groepsleerkracht groep 6

maandag t/m woensdag

m.schouten@dezaaierandel.nl

Juf Dini

Groepsleerkracht groep 6

woensdag t/m vrijdag

d.vanstraten@dezaaierandel.nl

Juf Caroline

Groepsleerkracht groep 7

woensdag t/m vrijdag

c.vantilborg@dezaaierandel.nl

Juf Corlinda

Groepsleerkracht groep 7

maandag t/m woensdag

c.vanhouwelingen@dezaaierandel.nl

Juf Rosalinda

Groepsleerkracht groep 8

woensdag t/m vrijdag

r.debruin@dezaaierandel.nl

Juf Gerdien

Groepsleerkracht groep 8

maandag t/m woensdag

g.timmer@dezaaierandel.nl

Meester David

Directeur

maandag t/m donderdag

directie@dezaaierandel.nl

Juf Lisan

Groepsleerkracht groep 5/IB-er

maandag t/m donderdag

ib-er@dezaaierandel.nl

Juf Annemarie

Onderwijsassistente

maandag t/m donderdag

a.naaijen@dezaaierandel.nl

Juf Louisa

Groepsleerkracht

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

l.bataille@dezaaierandel.nl

Juf Anke

Groepsleerkracht

dinsdag en vrijdag

a.vannoorloos@dezaaierandel.nl

Meester Bram

Groepsleerkracht

dinsdag t/m donderdag

b.denhollander@dezaaierandel.nl