Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om kinderen te laten overblijven. De kinderen worden opgevangen door pedagogisch medewerkers van HOPPAS Kinderopvang en een aantal overblijfouders. Dit betreft een vaste groep geschoolde ouders die samen met de medewerkers van HOPPAS verantwoordelijk zijn voor een gezellig lunchmoment.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden? Hiervoor moet contact opgenomen worden met Hoppas in Woudrichem. Zij registeren dan in het systeem wie er overblijft. Hoppas is te bereiken via info@hoppas.nl of 0183-442662.

Tijdens het overblijven gebruiken wij de basiswaarden van school: SUPER en verwachten wij dat de kinderen zich ook tijdens het overblijven hieraan houden. Op deze manier hopen wij het voor iedereen zo gezellig, duidelijk en veilig mogelijk te laten verlopen.

Hoe verloopt het overblijven?
Groep 1/2
De kinderen uit de groepen 1/2 worden vanaf 11.40 uur opgehaald in hun groep. Zij gaan naar de multifunctionele groepsruimte met 1 of 2 ouders (evt. aangevuld met 2 kinderen uit groep 8), en melden zich bij de overblijfmoeder. De leerlingen nemen zelf brood, drinken en evt. fruit mee. Alle kinderen blijven in alle rust aan tafel zitten tot iedereen klaar is met eten. Als het droog is, wordt er na het eten onder toezicht buiten gespeeld. Bij regen mogen de kinderen binnen blijven spelen. Om 12.45 uur gaan alle kinderen naar buiten en worden de verantwoordelijkheid overgedragen aan de pleinwacht.

Groep 3 en 4
De kinderen van groep 3-4 worden om 11.45 uur opgehaald bij de aula en gaan met de overblijfouders naar het handenarbeidlokaal om te eten. De leerlingen nemen zelf brood, drinken en evt. fruit mee. Alle kinderen blijven in alle rust aan tafel zitten tot iedereen klaar is met eten. Als het droog is, wordt er na het eten onder toezicht buiten gespeeld. Bij regen mogen de kinderen binnen blijven spelen. Om 12.45 uur gaan alle kinderen naar buiten en worden de verantwoordelijkheid overgedragen aan de pleinwacht.

Groep 5 t/m 8
De tafels staan om 11.45 uur klaar in de aula. De kinderen die overblijven, melden zich direct aan om 11.45 uur bij de inschrijftafel in de aula bij een van de overblijfmoeders. Daarna gaat iedereen bij droog weer buitenspelen op het plein van groep 6/7/8. Om 12.00-12.15 uur wordt er gezamenlijk gegeten in de aula; de leerlingen nemen zelf brood, drinken en evt. fruit mee. Alle kinderen blijven in alle rust aan tafel zitten tot iedereen klaar is en er gedankt is. Bij droog weer kan er gekozen worden om onder toezicht buiten te spelen. Bij regen wordt er een binnenprogramma aangeboden. Om 12.45 uur gaan alle kinderen naar buiten en wordt de verantwoordelijkheid voor de kinderen overgedragen aan de pleinwacht.

Tijdens het overblijven stimuleren we graag het eten van groente en fruit, daarom delen we tijdens het overblijven geen snoep meer uit. Werkt u hier ook aan mee?

Konnect
Voor de planning en de financiële afhandeling werken we vanaf het schooljaar 2019-2020 op de TSO met de ouderapp Konnect. Als u zich aanmeldt voor de TSO ontvangt u hiervoor een inlogcode, waarmee u zelf heel gemakkelijk kunt zien wanneer uw kind(eren) aangemeld zijn voor de TSO.

Abonnement of incidentele afname (strippenkaart)
Om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang kunt u als ouder kiezen uit twee mogelijkheden:

 • Abonnement : voor kinderen die elke week op dezelfde dag(en) overblijven
 • Incidentele afname : voor kinderen die af en toe overblijven of als aanvulling op het abonnement.

Strippenkaarten
Ook zonder vast contract is het mogelijk om tussenschoolse opvang af te nemen. Hiervoor kunt u een strippenkaart kopen. Een strippenkaart bevat 10 strippen die u voor uw kind kunt gebruiken om incidenteel tussenschoolse opvang af te nemen. Een strippenkaart is persoonsgebonden. Heeft u voor meerdere kinderen tussenschoolse opvang nodig, dan moet u voor ieder kind een strippenkaart kopen. Daarnaast blijft de strippenkaart geldig tot het moment dat uw kind(eren) van school gaan. De strippenkaarten worden door onze medewerkers beheerd. Als uw kind gebruik maakt van de opvang dan wordt dit genoteerd op de strippenkaart. Wanneer de strippenkaart bijna is verbruikt, ontvang u daarvan een melding.

Aan- en afmelden van kinderen
Kinderen met een abonnement staan standaard op de presentielijst. Bij incidentele afwezigheid (ziekte, thuis of bij een vriendje eten) vindt er géén restitutie plaats als u te laat afmeld. Afmelden bij de TSO moet vóór 11.00 uur. Wanneer een kind, tegen de afspraken in, aanwezig dan wel afwezig is zonder dat de coördinator/overblijfkrachten daarvan van tevoren op de hoogte zijn gebracht, kunnen wij hiervoor geen verantwoording dragen. Het is voor ouders van kinderen met flexibele afname in groep 1 en 2 aan te raden ook de leerkracht te informeren wanneer het kind overblijft.

Afspraken
Tijdens het overblijven hanteren we dezelfde basisregels als school: SUPER

 • S amen – Wij zijn samen de school, jij en ik
 • U niek – Je mag zijn wie je bent
 • P lezier – Ieder voelt zich veilig en gaat met plezier naar school
 • E erlijk – Wij zijn eerlijk en betrouwbaar
 • R espect – Behandel de ander, zoals je zelf ook behandeld wilt worden

Bij het niet naleven van deze regels gaan de overblijfouder eerst met het kind in gesprek. Bij aanhoudend niet gewenst gedrag overleggen we met de leerkracht en wordt u als ouder/verzorger ingelicht en is dit een eerste officiële waarschuwing. Bij de tweede officiële waarschuwing krijgt uw kind een gele kaart en wordt het kind tijdelijk geschorst. Andersom is ook mogelijk: heeft uw kind een negatieve ervaring dan horen wij dat graag. U kunt daarvoor altijd terecht bij de betreffende overblijfouder.

Meer info
Het overblijven valt onder de formele verantwoordelijkheid van het bestuur.

Overblijfteam

 • Danielle Alblas (HOPPAS Kinderopvang)
 • Marian Viveen (HOPPAS Kinderopvang)
 • Astrid de Keizer (HOPPAS Kinderopvang)
 • Gonnie Thur (oproep)
 • Helga de Peuter (oproep)
 • Myriam Verhoeven
 • Ria Matena
 • Tamara van Tilborg
 • Anita Naaijen