Overblijven

Ouders/verzorgers die dat wensen kunnen hun kind(eren) tussen de middag op school laten overblijven (tussenschoolse opvang). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om kinderen te laten overblijven. De kinderen worden opgevangen door pedagogisch medewerkers van HOPPAS Kinderopvang en een aantal overblijfouders. Dit betreft een vaste groep geschoolde ouders die samen met de medewerkers van HOPPAS verantwoordelijk zijn voor een gezellig lunchmoment. Jaarlijks wordt het bedrag voor het overblijven vastgesteld door Hoppas.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden? Hiervoor moet contact opgenomen worden met Hoppas in Woudrichem. Zij registeren dan in het systeem wie er overblijft. Hoppas is te bereiken via info@hoppas.nl of 0183-442662.