Overblijven

Klik op deze link om naar de aanmeldingssite te gaan.

Overblijven op onze school
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om kinderen te laten overblijven. De kinderen worden opgevangen door pedagogisch medewerkers van HOPPAS Kinderopvang en een aantal overblijfouders. Dit betreft een vaste groep geschoolde ouders die samen met de medewerkers van HOPPAS verantwoordelijk zijn voor een gezellig lunch moment.

Tijdens het overblijven gebruiken wij de basiswaarden van school: SUPER en verwachten wij dat de kinderen zich ook tijdens het overblijven hieraan houden. Op deze manier hopen wij het voor iedereen zo gezellig, duidelijk en veilig mogelijk te laten verlopen.

Hoe verloopt het overblijven?

 • Groep 1/2
  De kinderen uit de groepen 1/2 worden vanaf 11.40 uur opgehaald in hun groep. Zij gaan naar de multifunctionele groepsruimte met 1 of 2 ouders (evt. aangevuld met 2 kinderen uit groep 8), en melden zich bij de overblijfmoeder. De leerlingen nemen zelf brood, drinken en evt. fruit mee. Alle kinderen blijven in alle rust aan tafel zitten tot iedereen klaar is met eten. Als het droog is, wordt er na het eten onder toezicht buiten gespeeld. Bij regen mogen de kinderen binnen blijven spelen. Om 12.45 uur gaan alle kinderen naar buiten en worden de verantwoordelijkheid overgedragen aan de pleinwacht.
 • Groep 3-4
  De kinderen van groep 3-4 worden om 11.45 uur opgehaald bij de aula en gaan met de overblijfouders naar het handenarbeidlokaal om te eten. De leerlingen nemen zelf brood, drinken en evt. fruit mee. Alle kinderen blijven in alle rust aan tafel zitten tot iedereen klaar is met eten. Als het droog is, wordt er na het eten onder toezicht buiten gespeeld. Bij regen mogen de kinderen binnen blijven spelen. Om 12.45 uur gaan alle kinderen naar buiten en worden de verantwoordelijkheid overgedragen aan de pleinwacht.
 • Groep 6-7-8
  De tafels staan om 11.45 uur klaar in de aula. De kinderen die overblijven, melden zich direct aan om 11.45 uur bij de inschrijftafel in de aula bij een van de overblijfmoeders. Daarna gaat iedereen bij droog weer buitenspelen op het plein van groep 6/7/8. Om 12.00-12.15 uur wordt er gezamenlijk gegeten in de aula; de leerlingen nemen zelf brood, drinken en evt. fruit mee. Alle kinderen blijven in alle rust aan tafel zitten tot iedereen klaar is en er gedankt is. Bij droog weer kan er gekozen worden om onder toezicht buiten te spelen. Bij regen wordt er een binnenprogramma aangeboden. Om 12.45 uur gaan alle kinderen naar buiten en wordt de verantwoordelijkheid voor de kinderen overgedragen aan de pleinwacht.

Tijdens het overblijven stimuleren we graag het eten van groente en fruit, daarom delen we tijdens het overblijven geen snoep meer uit. Werkt u hier ook aan mee?

De online overblijfsysteem ‘overblijven met Edith’
Bij het overblijven maken wij gebruik van het online registratie- en administratiesysteem: overblijvenmetedith.nl. Om uw kind(eren) aan te melden bij dit systeem kunt u eenmalig een account aanmaken. Hebt u problemen met aanmelden of hebt u geen toegang tot een pc, neem dan contact op met een van de leden van het overblijfteam.

Het overblijven kost €2,00 per kind per overblijfmoment. Elk kind wordt door zijn eigen ouder/verzorger aangemeld in het online overblijfsysteem ‘overblijven met Edith’. Aan- en afmelden kan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar via www.overblijvenmetedith.nl of via deze link op de site van onze school . De aanwezigheid/afwezigheid van uw kind kan tot 10.00 uur van de betreffende dag gemeld worden in dit systeem. Meldt u na deze tijd af, dan zijn we helaas genoodzaakt het overblijfbedrag (a €2, 00 per kind) toch in rekening te brengen.

Als uw kind plotseling moet overblijven en het lukt u niet om in te loggen, is dat geen probleem. Meld dit bij de leerkracht en achteraf krijgt u alsnog de mogelijkheid om uw gegevens door te geven.

Met uw account kunt u op elk tijdstip het aantal overblijfmomenten inzien. Rond de 25e van de volgende maand wordt het totaalbedrag van de voorgaande maand van uw rekening geïncasseerd.

Afspraken
Tijdens het overblijven hanteren we dezelfde basisregels als school: SUPER

 • S amen – Wij zijn samen de school, jij en ik
 • U niek – Je mag zijn wie je bent
 • P lezier – Ieder voelt zich veilig en gaat met plezier naar school
 • E erlijk – Wij zijn eerlijk en betrouwbaar
 • R espect – Behandel de ander, zoals je zelf ook behandeld wilt worden

Bij het niet naleven van deze regels gaan de overblijfouders eerst met het kind in gesprek. Bij aanhoudend niet gewenst gedrag overleggen we met de leerkracht en wordt u als ouder/verzorger ingelicht en is dit een eerste officiële waarschuwing. Bij de tweede officiële waarschuwing krijgt uw kind een gele kaart en wordt het kind tijdelijk geschorst.
Andersom is ook mogelijk; heeft uw kind een negatieve ervaring dan horen wij dat graag. U kunt daarvoor altijd terecht bij de betreffende overblijfouder.

Meer info
Het overblijven valt onder de formele verantwoordelijkheid van het bestuur.

Overblijfteam

 • Danielle Alblas (HOPPAS Kinderopvang)
 • Marianne van Berchum (HOPPAS Kinderopvang)
 • Gonnie Thur (oproep)
 • Helga de Peuter (oproep)
 • Myriam Verhoeven
 • Ria Matena
 • Tamara van Tilborg
 • Anita Naaijen