Ouderraad

Binnen de school wordt gewerkt met een ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal
ouders en een aantal groepsleerkrachten die de verbinding naar school zijn.

Als ouder kunt u meedenken en ondersteuning bieden in het organiseren van
verschillende feestelijkheden en vieringen. Elke ouder kan leden voor de OR kiezen. De
gekozene dient de grondslag en identiteit van de school te respecteren en uit te dragen
in de activiteiten die door of namens de OR worden uitgevoerd.

De ouderraad beheert het schoolfonds. Aan het begin van het cursusjaar vraagt zij een
bijdrage van alle ouders om bijzondere activiteiten te kunnen bekostigen. De bijzondere
activiteiten zijn bijvoorbeeld het Kerstfeest, Paasfeest, Sinterklaasfeest, deelname aan
sportwedstrijden, traktaties, vervoer van en naar excursies, enz.

Voorzitter: Mw. Bianca Thur
Penningmeester: Dhr. Jaco Peele

Meer informatie over o.a. vrijwillige ouderbijdrage kunt u vinden in onze schoolgids.