Ouderraad

De ouderraad ondersteunt diverse activiteiten op school. Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de open morgen, het schoolontbijt, de sportdag, de meesters/juffendag, de afscheidsavond van groep 8, enz.

Het nieuwe financieel jaarverslag en het jaarverslag van secretaris zijn opvraagbaar bij de Ouderraad.

De samenstelling van de ouderraad is als volgt:

1. Mw. B. Thur – voorzitter
2. Dhr. J. Peele – penningmeester
3. Mw. N. Scherff- leerkracht
4. Mw. R. Verhoeven – leerkracht
5. Mw. M. Dammers
6. Mw. A. Smits
7. Mw. J. Wind
8. Mw. T. van der Haak

Het rekeningnummer van de ouderraad i.v.m. schoolgeld is: NL88 RABO 0341 5054 98.