Ouderraad

Binnen de school wordt gewerkt met een ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en een aantal groepsleerkrachten die de verbinding naar school zijn.

Als ouder kunt u meedenken en ondersteuning bieden in het organiseren van verschillende feestelijkheden en vieringen. Elke ouder kan leden voor de OR kiezen. De gekozene dient de grondslag en identiteit van de school te respecteren en uit te dragen in de activiteiten die door of namens de OR worden uitgevoerd.

De ouderraad beheert het schoolfonds. Aan het begin van het cursusjaar vraagt zij een bijdrage van alle ouders om bijzondere activiteiten te kunnen bekostigen. De bijzondere activiteiten zijn bijvoorbeeld het Kerstfeest, Paasfeest, Sinterklaasfeest, deelname aan sportwedstrijden, traktaties, vervoer van en naar excursies, enz.

Voorzitter: Mw. Bianca Thur
Penningmeester: Dhr. Jaco Peele

Meer informatie over o.a. vrijwillige ouderbijdrage kunt u vinden in onze schoolgids.