Ouderraad

De ouderraad ondersteunt diverse activiteiten op school. Hierbij valt te denken aan het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de open morgen, het schoolontbijt, de sportdag, de meesters/juffendag, de afscheidsavond van groep 8, enz.

Het nieuwe financieel jaarverslag en het jaarverslag van secretaris zijn opvraagbaar bij de Ouderraad.

De samenstelling van de ouderraad is als volgt:

1. Mw. S. Sterrenburg – voorzitter (aftredend per 1 december 2018)
2. Mw. C. Huigen – secretaresse (aftredend per 1 december 2018)
3. Dhr. J. Peele – penningmeester
4. Mw. M. de Garde
5. Mw. B. Thur
6. Mw. H. van Andel
7. Mw. M. Dammers
8. Mw. T. de Fijter
9. Mw. A. Naaijen – leerkracht
10. Mw. R. Verhoeven – leerkracht
11. Mw. A. Smits (per 1 december 2018)
12. Mw. J. Wind (per 1 december 2018)

Het rekeningnummer van de ouderraad i.v.m. schoolgeld is: NL88 RABO 0341 5054 98.