Leerplein

We geven zoveel mogelijk aandacht aan leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Dat is mogelijk binnen het ‘leerplein’. Binnen het leerplein is er een aanbod voor elk kind dat extra zorg behoeft, waaronder (hoog)begaafde kinderen. Voor deze begaafde kinderen is er onder meer uitdagende stof vanuit de methode ‘levelwerk’. Tijdens het leerplein krijgen leerlingen extra uitleg over de materialen of leerstof, zodat ze met het materiaal zo veel mogelijk zelfstandig verder kunnen in de groep. Ook kunnen er extra opdrachten gegeven worden, bijvoorbeeld het maken van een werkstuk of werken op de computer. Ouders worden betrokken en op de hoogte gesteld als hun kind deelneemt aan het leerplein.

Voor de echt hoogbegaafde kinderen (die aan bepaalde voorwaarden voldoen) is er vanaf november 2018 vanuit De Stroming een hoogbegaafdengroep onderbouw (= groep 3/4/5 op donderdag) en bovenbouw (= groep 6/7/8 op dinsdag) op de Eben Haezer in Woudrichem, waar deze kinderen één dag per week naar toe kunnen. Zij blijven wel gewoon bij ons op school de andere dagen van de week hun lessen volgen.