Scholenvereniging De Stroming

De Zaaier is één van de elf scholen die onder het bevoegd gezag vallen van ‘De Stroming’, de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Onder deze vereniging vallen de scholen:

 • De Ark te Meeuwen
 • Het Baken te Werkendam
 • Eben Haëzer te Woudrichem
 • Het Fundament te Genderen
 • ’t Kompas te Werkendam
 • De Parel te Giessen/Rijswijk
 • De Sprankel te Dussen
 • d’Uylenborch te Almkerk
 • De Verrekijker te Waardhuizen
 • De Zaaier te Andel
 • De Regenboog te Nieuwendijk

De Stroming heeft een eigen website: www.destroming.eu

Wij willen met elkaar zorgen voor het voortbestaan van het Protestants Christelijk onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Om dit te verwezenlijken hebben we elkaar nodig.
Wij vinden goed Protestants Christelijk onderwijs in onze regio van groot belang. Daarvoor hebben we niet alleen gekwalificeerd personeel nodig, maar ook een sterke achterban die ons steunen wil. Vandaar dat we een vereniging zijn. De algemene ledenvergadering vormt het hoogste orgaan. De vereniging bestaat uit leden (ouders) die zich sterk betrokken voelen bij de school(scholen).

De Stroming heeft haar voedingsgebied tussen Maas en Merwede. In Johannes 7 vers 38 wijst Jezus op stromen van levend water als de goede boodschap voor zijn volgelingen. Het logo heeft een dynamische vorm. Het geeft aan dat er steeds beweging is, een continu leren. De kleuren blauw en groen staan voor geloof en hoop. Door het onbedekte midden bestaat er uitzicht op de toekomst. Een toekomst die is omgeven door geloof en hoop.