Ziekmelden

Indien een leerling, ook een niet leerplichtige 4 jarige, om welke reden dan ook, niet of te laat op school kan zijn, dan verwachten we dat u als ouders/verzorgers er voor zorgt dat de groepsleerkracht hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld. Mocht een leerling ontbreken in de klas dan wachten we tot uiterlijk 08.45 uur of 13.15 uur, waarna wij contact opnemen om te informeren waar de leerling is. Om onrust te voorkomen, vragen wij u met nadruk om ons tijdig te informeren.

U kunt de leerkrachten vóór 08.30 uur en 13.00 uur bellen op 0183-441977.