Brabant Verkeersveiligheidslabel

Het brengen en halen van de kinderen veroorzaakt bij onze school een hele drukte. Soms is dat vervelend voor de doorstroming van het verkeer en ook is het minder veilig. Er zijn nu eenmaal veel kinderen die in korte tijd naar of van school gaan. We hebben daarom enkele aandachtspunten voor u op een rij gezet.

⦁ We verzoeken u vriendelijk om uw zoon of dochter lopend of met de fiets naar school te brengen en/of op te halen.
⦁ Wanneer u wat verder van de school vandaan woont, mag uw kind op de fiets naar school komen. Zie voor de richtlijnen het kaartje achter in de schoolgids.
⦁ De fietsen moeten netjes in de fietsenstalling gezet worden.
⦁ We willen u er op attenderen om bij het ophalen van uw kind de stoep en de straat vrij te houden en zeker niet aan de overkant van de straat te gaan staan i.v.m. de veiligheid van de kinderen. Ga dus net buiten het hek van het schoolplein staan!
⦁ We verzoeken u ook, als u uw kind op de fiets brengt, niet op het plein te fietsen, maar af te stappen en verder te lopen.
⦁ Wanneer u toch een keer met de auto naar school komt, verzoeken we u i.v.m. de veiligheid van de kinderen, gebruik te maken van de zoef en zoen zone op het Martin Luther Kingplein. Hier is eenrichtingsverkeer ingesteld tussen 8.00-9.00 en 15.00-16.00 uur.
⦁ Parkeert u de auto niet op de kruising en ook niet in de Burg. Baxlaan, want daar moet altijd gekeerd worden en dat is heel gevaarlijk.
⦁ We hebben, in het belang van de veiligheid van de kinderen, de afspraak gemaakt dat de hekken onder schooltijd dicht zijn; helpt u ons mee dat te realiseren?

Laten we ons samen sterk blijven maken voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie rondom onze school! Sinds april 2007 hebben we het Brabants Verkeersveiligheids Label in ons bezit. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Ons activiteitenplan is richtinggevend voor de activiteiten op school, maar we hebben uw hulp en goede voorbeeld hierbij hard nodig!

Gemeente Woudrichem heeft afgelopen jaar diverse verbeteringen op verkeerstechnisch gebied rondom de school gerealiseerd. Ouders mogen vanuit veiligheidsoverwegingen niet de straat in rijden waar onze school aan staat. Dit is een doodlopende weg en zou voor opstopping en gevaarlijke situaties kunnen zorgen.