Downloads

Protocol ‘pestprotocol’

Binnen onze school hebben we een pestprotocol. Voor meer informatie verwijzen we naar het Pestprotocol.

Protocol ‘SUPER doen we SAMEN!’

Binnen onze school werken we met met protocol ‘SUPER doen we SAMEN’ rondom de sociale veiligheid en gedrag. Voor meer informatie verwijzen we naar het document.

 

De protocollen, die voor alle scholen binnen de Stroming zijn vastgesteld, zijn te vinden op de website van de Stroming: www.destroming.eu.

 • Protocol ‘medisch handelen’
  Soms komt het voor dat personeelsleden op verzoek van ouders medisch moeten handelen.  Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er in voorkomende situaties waarin sprake is van medische handelingen door personeel van De Stroming wordt gehandeld volgens een vooraf overeengekomen en ondertekend protocol. Voor meer informatie verwijzen we naar het Protocol ‘Medicijnverstrekking en Medisch handelen’.
 • Protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’
  Binnen de Stroming hebben we een vastgesteld protocol grensoverschrijdend gedrag. Voor meer informatie verwijzen we naar het Protocol ‘grensoverschrijdend gedrag’.
 • Protocol ‘gescheiden ouders’
  Binnen de Stroming hebben we een vastgesteld protocol m.b.t. de informatievoorziening bij gescheiden ouders. Voor meer informatie verwijzen we naar het  Protocol ‘gescheiden ouders’.
 • Protocol ‘schorsing en verwijdering’
  Binnen de Stroming hebben we een vastgesteld protocol m.b.t. schorsing en verwijdering. Voor meer informatie verwijzen we naar het Protocol ‘schorsing en verwijdering’.