Downloads

Protocol medisch handelen

Soms komt het voor dat personeelsleden op verzoek van ouders medisch moeten handelen.  Het uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van belang dat er in voorkomende situaties waarin sprake is van medische handelingen door personeel van De Stroming wordt gehandeld volgens een vooraf overeengekomen en ondertekend protocol. Voor meer informatie verwijzen we naar het Protocol ‘Medicijnverstrekking en Medisch handelen’.