Schoolondersteuningsprofiel

Hier vindt u een uitwerking van ons schoolondersteuningsprofiel.

Hierin staat beschreven welke zorg onze school wel en niet kan bieden. In het kort komt het er op neer dat wij (bij aanmelding) per leerling bekijken welke zorg nodig is en of wij daarin genoeg kunnen bieden voor dit kind, in deze situatie, in deze groep, enz. Hierover gaan wij dan natuurlijk het gesprek aan, waarbij het welbevinden van het kind, maar ook dat van de andere leerlingen van belang is.