Schoolvakanties

Voor het aanvragen van andere vrije dagen kunt u onder het kopje ‘verlof aanvragen’ het formulier downloaden. Lees s.v.p. voor het aanvragen (om teleurstellingen te voorkomen) de wettelijke normen voor extra vrij! Deze staan in de schoolgids vermeld. De school moet bij ongeoorloofd verlof (= spijbelen) melding doen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Altena. Deze kan daarop actie ondernemen en boetes opleggen.

Vakantierooster 2019-2020

⦁ Zomer: 22-07-2019 t/m 30-08-2019
⦁ Herfst 21-10-2019 t/m 25-10-2019
⦁ Kerst 23-12-2019 t/m 03-01-2020
⦁ Voorjaar 24-02-2020 t/m 28-02-2020
⦁ Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
⦁ Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
⦁ Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020
⦁ Pinksteren 01-06-2020
⦁ Zomer 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Vakantierooster 2020-2021

 • Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
 • Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
 • Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
 • Goede vrijdag & Pasen 2 t/m 5 april 2021
 • Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
 • Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
 • Pinksteren (+ extra dag) 24 en 25 mei 2021
 • Zomervakantie 16 juli t/m 27 augustus 2021
 • Vrije middag voor kerstvakantie 18 december 2020
 • Vrije middag voor voorjaarsvakantie 19 februari 2021
 • Vrije dag voor zomervakantie 16 juli 2021

Bij het vakantierooster zijn de studiedagen nog niet inbegrepen.