Schoolvakanties

Voor het aanvragen van andere vrije dagen kunt u onder het kopje ‘verlof aanvragen’ het formulier downloaden. Lees s.v.p. voor het aanvragen (om teleurstellingen te voorkomen) de wettelijke normen voor extra vrij! Deze staan in de schoolgids vermeld. De school moet bij ongeoorloofd verlof (= spijbelen) melding doen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Altena. Deze kan daarop actie ondernemen en boetes opleggen.

Vakantierooster 2019-2020

⦁ Zomer: 22-07-2019 t/m 30-08-2019
⦁ Herfst 21-10-2019 t/m 25-10-2019
⦁ Kerst 23-12-2019 t/m 03-01-2020
⦁ Voorjaar 24-02-2020 t/m 28-02-2020
⦁ Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
⦁ Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
⦁ Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020
⦁ Pinksteren 01-06-2020
⦁ Zomer 20-07-2020 t/m 28-08-2020