Schoolvakanties

Voor het aanvragen van andere vrije dagen kunt u onder het kopje ‘verlof aanvragen’ het formulier downloaden. Lees s.v.p. voor het aanvragen (om teleurstellingen te voorkomen) de wettelijke normen voor extra vrij! Deze staan in de schoolgids vermeld. De school moet bij ongeoorloofd verlof (= spijbelen) melding doen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Altena. Deze kan daarop actie ondernemen en boetes opleggen.

Vakantierooster 2023-2024

 • Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
 • Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
 • Goede Vrijdag en Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
 • Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
 • Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
 • Pinksteren 20 mei 2024
 • Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Een overzicht van de andere vrije momenten ontvangt u op een late moment, omdat deze nog niet gepland zijn.

Vakantierooster 2024-2025

 • Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
 • Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
 • Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2025
 • Goede Vrijdag en Pasen 18 t/m 21 april 2025
 • Meivakantie 22 april t/m 5 mei 2025
 • Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
 • Pinksteren 9 juni 2025
 • Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025

Een overzicht van de andere vrije momenten ontvangt u op een late moment, omdat deze nog niet gepland zijn.