Schoolvakanties

Voor het aanvragen van andere vrije dagen kunt u onder het kopje ‘verlof aanvragen’ het formulier downloaden. Lees s.v.p. voor het aanvragen (om teleurstellingen te voorkomen) de wettelijke normen voor extra vrij! Deze staan in de schoolgids vermeld. De school moet bij ongeoorloofd verlof (= spijbelen) melding doen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Woudrichem. Deze kan daarop actie ondernemen en boetes opleggen.

Vakantiedata schooljaar 2018/2019
⦁ Herfst: 22-10-2018 t/m 26-10-2018
⦁ Kerst: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
⦁ Voorjaar: 23-02-2019 t/m 01-03-2019
⦁ Pasen/meivakantie: 22-04-2019 t/m 03-05-2019
⦁ Hemelvaart: 30-05-2019 t/m 31-05-2019
⦁ Pinksteren: 10-06-2019
⦁ Zomer: 22-07-2019 t/m 30-08-2019

Let op:
⦁ De vakantiedata zijn van de eerste vrije dag tot en met de laatste vrije dag!
⦁ Extra vrije middagen op vrijdag 21-12-2018 en 19-07-2019
⦁ Niet inbegrepen 3 studiedagen: op een maandag, woensdag en donderdag.
⦁ Extra vrije dagen voor de kinderen staan op de jaarkalender.