Schoolvakanties

Voor het aanvragen van andere vrije dagen kunt u onder het kopje ‘verlof aanvragen’ het formulier downloaden. Lees s.v.p. voor het aanvragen (om teleurstellingen te voorkomen) de wettelijke normen voor extra vrij! Deze staan in de schoolgids vermeld. De school moet bij ongeoorloofd verlof (= spijbelen) melding doen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Altena. Deze kan daarop actie ondernemen en boetes opleggen.

Vakantierooster 2022-2023

  • Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
  • Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
  • Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
  • Goede Vrijdag en Pasen 7 t/m 10 april 2023
  • Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
  • Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
  • Pinksteren 29 mei 2023
  • Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

Een overzicht van de andere vrije momenten ontvangt u op een late moment, omdat deze nog niet gepland zijn.