Schoolvakanties

Voor het aanvragen van andere vrije dagen kunt u onder het kopje ‘verlof aanvragen’ het formulier downloaden. Lees s.v.p. voor het aanvragen (om teleurstellingen te voorkomen) de wettelijke normen voor extra vrij! Deze staan in de schoolgids vermeld. De school moet bij ongeoorloofd verlof (= spijbelen) melding doen bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Altena. Deze kan daarop actie ondernemen en boetes opleggen.

Vakantierooster 2021-2022

 • Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
 • Kerstvakantie 27 december t/m 7 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
 • Goede Vrijdag en Pasen 15 t/m 18 april 2022
 • Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
 • Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
 • Pinksteren 6 juni 2022
 • Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022
 • Vrije middag voor kerstvakantie 24 december 2021
 • Vrije middag voor voorjaarsvakantie 25 februari 2022
 • Extra vrije dag vrijdag voor zomervakantie 8 juli 2022 (de leerlingen zijn de hele dag vrij)

Bij het vakantierooster zijn de studiedagen nog niet inbegrepen. Deze kunt u inzien onder het kopje ‘kalender’.