Hoe geven jullie vorm aan de extra begeleiding voor leerlingen?

5 september 2018

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen met extra hulp worden regelmatig besproken binnen ons team en ons samenwerkingsverband. Soms lukt het niet om een kind goed te laten leren. Dan besluiten we om het kind een groep over te laten doen of we zoeken naar speciale hulp/zorg binnen of buiten onze school. Om deze zorg zo goed mogelijk gestalte te geven zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband 41.02 ‘De Driegang’. In dit samenwerkingsverband werken basisscholen en de speciale basisschool samen om continu zorg voor de leerlingen, in het kader van ‘Passend onderwijs’, te ontwikkelen en uit te voeren. We voeren regelmatig overleg over werkwijze en hulpaanbod voor ‘zorgleerlingen’. Een aantal keer per jaar komt een ‘ondersteuningsteam’, bestaande uit ABG’er vanuit Driegang, een orthopedagoog en onze Intern Begeleider, bij elkaar om leerlingen, in samenspraak met de groepsleerkracht, optimale zorg te bieden.

De onderwijsassistente ondersteunt de groepsleerkracht bij het bieden van extra hulp en begeleiding aan individuele of groepjes leerlingen.