Hoe is het overblijven en de buitenschoolse opvang geregeld?

5 september 2018

De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze overblijven. Meer informatie over het overblijven vind u op deze pagina.

Meer informatie over de voor- en naschoolse opvang vind u op deze pagina.