Hoe kan ik de vorderingen van mijn zoon/dochter volgen?

5 september 2018

Iedere ouder/verzorger ontvangt een code om in te loggen in het ouderportaal van ParnasSys. Hierin staat de schoolagenda en het verzuim. Om de vorderingen te bespreken is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind.