Waar kan ik het pestprotocol inzien?

13 juli 2018

In onze schoolregels hebben we het woord Samen en Plezier (de letter S en P van SUPER) opgenomen. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan en daar samen leren te spelen en werken. We hebben op onze school een pestprotocol. Door te werken met de Kanjermethode leren we kinderen wat wij verstaan onder goed gedrag, namelijk de ‘witte pet’. En alles wat daarvoor nodig is om deze ‘pet’ te laten zien in gedrag. Op deze manier willen we een veilige school zijn voor alle kinderen.

Juf Thelma is op school de Kanjercoördinator.