Wanneer krijgen de kinderen hun rapport?

13 juli 2018

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport. Deze rapportage aan de ouders gaat over de ontwikkelingsvorderingen van hun kind. Voor de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de vorderingen vanuit ons observatiesysteem ’Kijk’. Het rapport kan op school met de leerkracht besproken worden. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Twee keer per jaar zijn er oudergespreksmomenten (10 minuten). Als u tussentijds vragen hebt, dan vinden wij het fijn als u gelijk komt. Er kan dan een afspraak met de leerkracht gemaakt worden.