Wanneer moet ik gaan kijken naar een school voor het Voortgezet Onderwijs?

5 september 2018

In de maand november krijgen de leerlingen van groep 8 een overzicht met de open dagen van de VO scholen. Deze vinden plaats in december en januari.

In november worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarbij de leerkrachten aangeven welke scholen tot de mogelijkheden behoren. Na de open dagen volgende de adviesgesprekken.