Wat zijn de schoolkosten?

5 september 2018

Van u als ouders/verzorgers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolfonds. Het onderwijs wordt vanuit het Ministerie bekostigd, maar om iets extra’s te doen gebruiken we de ouderbijdrage. Aan het begin van het cursusjaar wordt een bijdrage van alle ouders gevraagd om bijzondere activiteiten te kunnen bekostigen. De bijzondere activiteiten zijn bijvoorbeeld het Kerstfeest, Paasfeest, Sinterklaasfeest, deelname aan sportwedstrijden, traktaties, vervoer van en naar excursies, enz. Voor schoolreis, schoolfeest, schoolkamp en schoolzwemmen wordt een extra bijdrage gevraagd vanwege toegang- en deelnameprijzen. Zonder uw bijdrage kunnen wij deze activiteiten niet organiseren, terwijl wij van mening zijn dat het juist goed is dat kinderen deze ervaringen opdoen in hun basisschooltijd. Mocht het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een probleem voor u zijn, neemt u dan contact op met de directeur.

Ouders die niet in staat zijn om het schoolgeld te betalen, kunnen een aanvraag hiertoe doen bij de stichting Leergeld. Meer informatie vindt u op www.leergeld.nl en is te verkrijgen bij de directie.