Wat zijn de talenten van jullie school?

5 september 2018

“Groei staat voor ontwikkeling. Wij bieden ruimte aan ieder kind om zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied waarbij ieder kind uniek is. Elk kind heeft zijn eigen gaven en talenten.”

Net als de leerlingen heeft onze school ook diverse talenten.

  • Onze waarden zijn vastgelegd in het woord SUPER (samen, uniek, plezier, eerlijk, respect). Deze zijn in samenwerking met ouders en leerlingen tot stand gekomen.
  • Binnen onze school werken we met de Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn hierin geschoold.
  • Binnen onze school hebben wij een actuele boekencollectie in onze bibliotheek op school in samenwerking met CultuurpuntAltena.
  • Modern ICT-onderwijs: inzet Chromebooks, tablets, I-pads, touchboarden en gebruik Snappet (rekenonderwijs).
  • Wij geven Engels in de groepen 1 t/m 8.
  • Tijdens rapportgesprekken komen de leerlingen van groep 5 t/m 8 mee naar het gesprek.
  • Op school werken wij met het leerplein.