Welke onderwijsmethoden worden gebruikt?

5 september 2018

Binnen onze school maken wij gebruik van de volgende methoden:

 • Godsdienst: Startpunt en de Samenleesbijbel
 • Technisch lezen: Veilig Leren Lezen Kim-versie (groep 3) en Estafette (groep 4 t/m 8)
 • Begrijpend lezen: Beter Bijleren, Grip op Lezen en Nieuwsbegrip
 • Rekenen: Snappet Rekenen
 • Taal: Taal op Maat
 • Spelling: Spelling op Maat
 • Engels: I-pockets (groep 1 t/m 4) en Big English (groep 5 t/m 8)
 • Natuur: natuurzaken
 • Geschiedenis: tijdzaken
 • Aardrijkskunde: wereldzaken
 • Verkeer: Wijzer! Verkeer
 • SOVA-methode: Kanjertraining
 • Schrijven: Schrijven in de basisschool

Groep 1/2 maken gebruik van de observatie en lesmethode ‘Onderbouw’.