Welke onderwijsmethoden worden gebruikt?

5 september 2018

Binnen onze school maken wij gebruik van de volgende methoden:

 • Godsdienst: Startpunt en de Samenleesbijbel
 • Technisch lezen: Veilig Leren Lezen 2e maanversie (groep 3) en Estafette (groep 4 t/m 8)
 • Begrijpend lezen: Grip op Lezen en Nieuwsbegrip
 • Rekenen: Wereld in Getallen in combinatie met Snappet
 • Taal: Taal op Maat
 • Spelling: Spelling op Maat
 • Engels: I-pockets (groep 1 t/m 4) en Big English (groep 5 t/m 8)
 • Natuur: natuurzaken
 • Geschiedenis: tijdzaken
 • Aardrijkskunde: wereldzaken
 • Verkeer: Wijzer door het verkeer
 • SOVA-methode: Kanjertraining
 • Schrijven: Schrijven in de basisschool